“What the universe will manifest when you are in alignment with it
is a lot more interesting than what you try to manifest.”

– Adyashanti

TekstHet lied der zelfgenezing

– John ShaneLaat de genezende krachten
van de zon, de maan, de sterren
en de planeten in hun baan mij doordringen.

En zoals de rivier, gevoed door de regens, zijn water terugschenkt aan de zee, moge ook ik, op mijn beurt, de kennis weer schenken aan hen die niet weten hoe zij in zichzelf de eenheid van de energie kunnen vinden, die in alle vormen sprankelt,
vanaf het kleinste atoom tot het grootste melkwegstelsel.En moge ik,
in een ondeelbaar ogenblik,
het besef ontvangen van de oneindigheid in mezelf,
en zo vrij zijn.Laat de genezende kracht van het vuur in mijn hart het ware verlangen onsteken en mij opwaarts stuwen.


Laat de genezende kracht van de aarde mij opnieuw geboren doen worden, zodat ik ontdek dat al de vele vormen van leven gelijk zijn en ik een eind kan maken aan de innerlijke strijd.Laat de genezende kracht van de lucht die we allen inademen mij doen zien wat we gemeen hebben, en hoe bij elke ademtocht wij staan op de scheiding van leven en dood.Laat de genezende kracht van het water mij doen groeien, om mij te leren mijn zorgen te vergeten
en elk moment te beleven in de stroom.


Laat de genezende kracht van het licht mij helder leren zien zodat in mij alle schijnbare tegenstellingen worden opgeheven en ik kan gaan tot waar het goed of slecht niet meer bestaat en ik het leven niet meer zie in zwart en wit.


Laat de genezende kracht van het geluid doordringen in al wat leeft door mijn stem en laat mijn oor gewillig luist’ren naar al wat klinkt zodat mijn geest verheldert wordt en ik van hoop of vrees bevrijd.


Laat mij in de ruimteloze stilte
ervaren dat de genezende genade van de glanzende leegte de kern is van mijn eigen geest, en dat ik me zo verhef boven elk beperkt begrip van geboorte en dood, en van het waanidee van tijd.


Laat door de genezende krachten
opgeroepen door dit lied,
ikzelf en elk die lijdt nu worden gesterkt, en mogen alle harten de vrede kennen waarnaar zij smachten.

Hartelijk dank

om mij te inspireren, te geloven, te spiegelen, te verbinden, de weg te wijzen,
één te zijn…

a todas as irmãs e irmãos
da Casa de Cura Mestre Irineu, padrinho Marcelo e madrinha Fatima

Judith & Eduard – www.creeavie.com  / www.evidences.be 

Griet & Roel – www.anamcara.be                               

Nina & Gert – www.alchemyofsparks.info

Sabrina – www.enlightenmentcodes.com

en diepbaar, Greta – www.gloedenkleur.be

Tania, Koen, Simon, Jeroen,
en allen die ik hier niet opnoem maar voelend weten dat ik ook hen dankbaar ben,

aan alle zielen die ik heb ontmoet
en al diegene die ik nog ga ontmoeten op weg in dit leven.

in Licht en Liefde,
Stefaan

“Wisdom is knowing I am nothing
Love is knowing I am everything
and between the two
my live moves.”

– Sri Nisargadatta Maharaj

You Are Everything,
the Infinite Spark of being.

‘Het polariteitsbewustzijn werd ingevoerd om de illusie van de gescheidenheid te creëren. Nu jullie een hogere vibratiestaat binnengaan, hebben jullie diezelfde polariteit niet langer nodig. Jullie leren eenheid zien door een bril die nog altijd gekleurd is met polariteit. Kijk bij dat leren zien van eenheid uit naar de sleutels en tekens die langs de weg liggen. Eén daarvan is de factor die bekendstaat als de gulden snede. De gulden snede is de wiskundige formulering voor het omzetten van het oneindige in het eindige, en het eindige in het oneindige.

‘Het is net alsof met de gulden snede de gesloten cirkelvorm wordt opengelegd en in een nieuwe dimensie tot een spiraalvorm wordt getransformeerd waarbij hoog en laag met elkaar verbonden zijn. Die beweging creëert de Jakobsladder.’

‘Nu is zo’n brug van licht uit jullie liefde gebouwd, een brug van licht die de Jakobsladder is die een spiraalbeweging door de eeuwigheid maakt. Op deze brug van licht bevindt zich waarlijk de gulden snede, de Macht van Eén en de goddelijke bestemming van de aarde zelf.  Deze brug van licht omspant de werelden en verenigt creatie met creatie met creatie. Wanneer jullie deze doorgang van licht passeren, wanneer jullie je voet op het pad van de Weg plaatsen, is er maar één weg en dat is de Weg van liefde. Ik zegen jullie deze dag en alle dagen tot in de eeuwigheid. Jullie zijn mijn geliefde kinderen. Ik roep jullie thuis naar liefde, eeuwig. Amen.’

Fragment uit ‘De hartslag (adem) van God, Bakens van Licht’
& ‘De hartslag van GOD, Circels en Licht…’ – Boodschap van Moeder Maria via Judith

https://international.espavo.org

“Why am I seeking?
I am the same as He.
His essence speaks through me.
I have been looking for Myself.”

– Rumi

Tekst

Speciale dank aan
Keith Critchlow &
Drunvalo Melchizedek
om in dit tijdperk terug Licht te schijnen op de Heilige Geometrie.

Inspirerende boeken

– ‘Ontheemde Zielen Ontwaken’
door Jan Wicherink

– ‘De hele olifant in beeld’
door Marja de Vries

– ‘Boek van de universele wetten’ door Willem Glaudemans

Inspirerende sites
– www.theosofie.net
– www.geestkunde.net
– geometrymatters.tumblr.com
– www.cosmic-core.org
– www.willemglaudemans.nl

© Gelieve de auteurs vermelding en copyright te respecteren.